DuyurularSSS

Haberler ve Duyurular

Resmi Duyurular

2023 4. DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK) DEPOZİTO KATILIM BEDELİ (DEKAB) BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

31 Ocak 2024

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Ek-2’sinde 1. sınıf olarak tanımlanmış içeceklerin aynı Usul ve Esasların Ek-1’inde tanımlanmış olan 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıfta tanımlanmış ambalajları için Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait DEKAB beyan ve ödeme işlemleri dbys.gov.tr üzerinden aşağıda belirtilenler doğrultusunda yürütülecek olup, beyan ve ödeme işlemlerinin Şubat ayı son iş gününe (29.02.2024) kadar tamamlanması gerekmektedir. DEKAB ödemelerinin Türkiye Çevre Ajansı tarafından bildirilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda; ödenmesi gereken bedele ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yasal faiz ile gecikme zammı yansıtılacaktır. Ödemelerde gecikme durumunda, ödenecek nihai tutara ilişkin bilgi için Türkiye Çevre Ajansı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

  • Piyasaya sürenler TÜÇA DEKAB kodu, piyasaya arz bildirimleri, beyanname oluşturma, ödenmesi gerekli miktar ile ödemeye ilişkin işlemleri içeren tüm süreci kendi sayfalarında yer alan “DEKAB” menüsü üzerinden yürütüp takip edebilmektedir.
  • DEKAB menüsü altındaki “DEKAB Ürün Listesi” ekranından sistemde kayıtlı ürünlerini (DYS öncesi barkodla kayıtlı “Mevcut Ürün” ve yeni barkodla kayıtlı “Tescile Konu Ürün” bazında) ve bu ürünleri özelinde oluşturulmuş TÜÇA DEKAB Kodlarını görüntüleyebilmektedir.
  • DEKAB menüsü altındaki Piyasaya Arz Bildirimleri” ekranından bildirim dönemini seçerek “Ürün Ekle” butonu üzerinden sistemde kayıtlı barkodlu ürünlerine ait bildirimleri gerçekleştireceklerdir. Toplu yükleme şablonu üzerinden toplu yükleme de yapılabilecektir.
  • İlgili bildirim dönemine ait piyasaya arz bildirimleri tamamlandıktan sonra “DEKAB Beyannameleri” ekranından “Beyanname Oluştur” butonu üzerinden ilerlenerek ilgili döneme ait beyanname oluşturma işlemi tamamlanabilecektir.
  • Beyanname oluşturulduktan sonra “İşlemler” kısmından pdf olarak indirme işlemi yapılabilecektir. Tahakkuk bedeli, beyanname üzerinde yer alan “Beyanname No” ile aşağıda bilgileri verilen banka hesabına gerçekleştirilecektir.

 

DEKAB Tahsilatının Gerçekleştirileceği Banka Bilgileri

Banka Adı

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Şubesi-Kodu

Ankara-2

Hesap Sahibi

Türkiye Çevre Ajansı

Çankaya V.D. 8791237392

IBAN No

TR40 0021 1000 0005 6734 5000 06

 

  • Ödemeye ilişkin dekont “DEKAB Beyannameleri” ekranında listelenen ilgili döneme ait beyannamenin “İşlemler” kısmında yer alan “Dekont Yükle” butonu üzerinden sisteme yüklenecektir.
  • Beyannamelerde hata ve/veya eksiklik olması halinde bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette ilgili beyanname üzerinden düzeltme beyannamesi oluşturulabilecektir.

dbys.gov.tr üzerinden yapılan beyanlar Gelir İdaresi’ne yapılan beyanlarla karşılaştırılacak olup, yapılan bildirim ve beyanların doğruluğu piyasaya sürenlerin sorumluluğu altındadır.

DEKAB Ekranları kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirme içeren kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Konuya ilişkin destek talepleri için dbys.gov.tr üzerindeki Destek Masası üzerinden iletişime geçilebilecektir.

;