DuyurularSSS

Sıkça Sorulan Sorular

Sistem Hakkında
Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi (Zorunlu DYS) nedir?
Zorunlu DYS; Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından belirlenen piyasaya sürülecek tek kullanımlık 0,1 L ile 3,01 L arasındaki insani tüketim amaçlı içecekler başta olmak üzere kapsama alınabilecek diğer ürünlerin piyasaya arzında bir depozito bedeli ilave edilmesi, tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra oluşan boş ambalajların fiziksel ve görsel bütünlüğü bozulmadan geri dönüşüme gönderilmek üzere iade alınması ve tüketiciye depozito bedelinin geri ödenmesini sağlayacak bir ekosistemdir.
Zorunlu Depozito Yönetim Sistemine hangi platformdan kaydolunmalıdır?
Zorunlu DYS kapsamındaki depozito uygulamalarına ilişkin tüm süreç Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) platformu (dbys.gov.tr) üzerinden ilerleyecektir. Bildirimler ve veri akışı bu platformda yer alacak Depozito Bilgi Sistemi (DBS) yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir. Sürece ilişkin bilgilendirmeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca yapılacaktır.
Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin faydaları nelerdir?
Depozitolu boş ambalajların temiz bir şekilde toplanıp üst kalitede hammadde üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi için gerekli altyapının kurulması, hammadde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanımı sonucunda oluşan tasarruf ve emisyon azaltımı, ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmesi ile oluşan emisyon azaltımı, yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyetindeki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı, istihdam olanakları, tüketicilerin/toplumun atıkları at-kurtul davranışlarının önüne geçilmesi, toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımlarının sağlanması, çevrede atık şişelerden kaynaklanan kirliliğin önüne geçilmesi, Türkiye’nin küresel sürdürülebilir kalkınma eylemine katılımının desteklenmesi gibi faydaları bulunmaktadır.
Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi hangi ambalajları ve ürünleri kapsamaktadır?
Zorunlu DYS kapsamındaki ambalaj ve ürün sınıfları 'Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar' ın Ek-1 ve Ek-2’sinde belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen '1.,2.,3. Sınıf' ambalajlar 01.01.2023 Tarihi itibari ile tescil edilecek ambalaj türlerini belirtmekte olup '4.,5.,6. Sınıf' ambalajların tescil işlemleri başlangıç tarihi TÜÇA tarafından duyurulacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen '1. Sınıf' ürünler 01.01.2023 tarihi itibari ile tescil edilecek ürünleri belirtmekte olup '2.,3.,4. Sınıf' ürünlerin tescil işlemleri başlangıç tarihi TÜÇA tarafından duyurulacaktır.
EK-1 Tescil Edilmesi Gereken/Planlanan Ambalaj Sınıfları
Aşağıdaki tabloda belirtilen “1. Sınıf” ürünler 01.01.2023 tarihi itibari ile tescil edilecek ürünleri belirtmekte olup “2.,3.,4. Sınıf” ürünlerin tescil işlemleri başlangıç tarihi TÜÇA tarafından duyurulacaktır.
Ambalaj
Sınıfları
Ambalaj TürüAmbalaj
Tanımlaması
Ambalaj Kapasitesi/Hacmi
1CamŞişe0,10 – 3,01 L
2PETŞişe0,10 – 3,01 L
3AlüminyumŞişe/Kutu0,10 – 3,01 L
4HDPEŞişe/Kutu0,10 – 3,01 L
5KompozitŞişe/Kutu0,10 – 3,01 L
6DiğerŞişe/Kutu0,10 – 3,01 L

EK-2 Tescil Edilmesi Gereken/Planlanan Ürün Sınıfları
Ürün1. Sınıf2. Sınıf3. Sınıf4. Sınıf
İçecek
/ Gıda
•Alkolsüz içecekler
(kola, aromalı ve/veya
meyveli içecekler,
aromalı ve/veya meyveli
doğal mineralli içecekler,
aromalı su, tonik,
diğer meşrubatlar vb.)
•İçme ve kaynak suları
•Doğal mineralli sular
•Aromatize edilmişler
dahil alkollü ve alkolsüz biralar
•Malt içecekleri
•Enerji içecekleri
•Sporcu içecekleri
•Meyve oranı%50 ve altında
olan meyve
suları/nektarları
•Meyve oranı
%50’nin üstünde
olan meyve
suları/nektarları
•Süt ve içilebilir
özellikteki süt
ürünleri
•Şaraplar, distile ve
damıtma yoluyla elde
edilen alkollü içecekler
•Diğer/tanımlanmamış
içecekler
•Diğer/tanımlanmamış
sıvı gıdalar
Zorunlu Depozito Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ambalaj ve ürün sınıfları ne anlama gelmektedir?
Usul ve Esasların Ek-1’inde belirtilen tek kullanımlık satış ambalajlarıyla piyasaya sürülen Ek-2’de tanımlı ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından DBYS’ye kayıtlarının gerçekleştirilmiş olması gerekmekle birlikte bu ambalajlı ürünlerin tescili ve depozitolu olarak piyasada yer almaları kademeli bir geçişle sağlanacaktır. Usul ve Esasların Ek-1 ve Ek-2’sinde 1., 2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 1. sınıf olarak tanımlı ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından; 1/1/2023 tarihi itibari ile DBYS üzerinden tescil sürecini başlatarak özel mürekkeple basılmış DYS işaretli ambalajlı ürünlerini 1/8/2023 tarihinden itibaren piyasaya sürmeye başlayabileceklerdir. 1/1/2024 tarihi itibari ile DBYS üzerinden ambalaj onayı gerçekleştirilmemiş DYS işaretsiz ambalajların piyasaya sürülmesi yasak olacaktır. Usul ve Esasların Ek-1’inde yer alan ambalajlarla piyasaya arz edilecek, Ek-2’de 2., 3. ve 4. sınıf olarak tanımlı ürünler için tescil işlemlerine ve depozitolu olarak piyasada yer almalarına ilişkin geçiş tarihleri ise TÜÇA tarafından ayrıca düzenlenmek sureti ile yayımlanarak yürütülecektir. Usul ve Esasların Ek-2’sinde 4. sınıfta “diğer/tanımlanmamış içecekler” ve “diğer/tanımlanmamış sıvı gıdalar” olarak belirtilen ürünler ile bu ürünlerin DBYS’ye kayıtlarına ilişkin süreçler de TÜÇA tarafından ayrıca düzenlenmek sureti ile yayımlanarak yürütülecektir.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bu sistemdeki rolü nedir?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane); DBYS Operatörü olarak DBYS’nin tasarlanması, devreye alınması, işletilmesi ile etkinlik, verimlilik ve güvenliğin artırılması amacıyla destek-bakım hizmetlerinin sunulmasını sağlayan, TÜÇA tarafından yetkilendirilmiş kurum olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
Piyasaya süren kimdir?
Sistem kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi veya ithalatçıyı ifade etmektedir.
Etiket ve Ambalaj Üreticisi kimdir?
Depozitolu ürünler için özel mürekkeple DYS işaretli ambalaj ve etiket üretimi yapan, Darphane tarafından yetkilendirilmiş firmaları ifade etmektedir.
Satış noktası kimdir?
Elektronik ortamlar ve uzaktan satış işlemleri de dâhil olmak üzere, toptan ve/veya perakende olarak Zorunlu DYS’ye tabi ambalajlı ürünlerin alışverişinin yapıldığı mağaza, market ve benzeri satış birimlerini ifade etmektedir.
DYS Logosu nedir, nerde yer almaktadır?
Zorunlu DYS kapsamına alınan ambalajlar üzerinde bulunması zorunlu olan ve sadece Darphane tarafından yetkilendirilmiş baskı tesislerince özel şartlar dahilinde basılabilecek işareti ifade etmektedir. DYS logosu, teknik özellikleri ve kullanım kriterleri “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiket ve Ambalaj Kriterleri” Kılavuzunda açıklanmıştır. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiket ve Ambalaj Kriterlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://dbys.gov.tr/duyuru/zorunlu-depozito-yonetim-sistemi-kapsaminda-darphane-ve-damga-matbaasi-genel-mudurlugu-tarafindan-belirlenen-kriterler
DYS İşareti nedir, nerden temin edilir?
DYS logosu ve DYS barkodunu içeren bütünleşik işaretlemeyi ifade etmektedir. DBYS üzerinden piyasaya sürenlerin firma, ambalaj ve ürünlerine ilişkin girdikleri bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturularak indirilebilecektir.
DBYS işlemleri için üyelik ücreti var mıdır?
DBYS üyelik kayıt aşamasında ücretlendirme tarifesi bulunmamaktadır. Diğer ücretlendirme tarifeleriyle ilgili TÜÇA ve Darphane tarafından ücret bilgilendirme kılavuzu yayımlanacaktır.
Firma unvan değişikliği nasıl yapılır?
Firma unvan bilgisi değişikliği talebi durumunda DBYS destek masası üzerinden iletişime geçilerek süreç hakkında bilgi talep edilmelidir.
Doğrulama e-postası gelen kutusunda görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
Doğrulama e-postası, sisteme kaydolurken kullanılan e-posta adresine gelmektedir. Kayıtlı e- posta adresi gelen kutusunda olmayan doğrulama mesajı gereksiz e-posta kutusunda olabilmektedir. Doğrulama mesajının gereksiz e-posta kutusunda olduğu durumlarda ileriki süreçlerde gelebilecek e-postalar için gelen mesajı gereksiz e-posta kutusundan çıkarmanız gerekmektedir. Gereksiz e-posta kutusuna da gelmeyen doğrulama e-postası için DBYS Destek Masası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.