DuyurularSSS

Depozito Yönetim Sistemi Nedir?

Çevreyi kirletebilecek ürünlerin ve ambalajların fiyatına ek bir ücret ekleyerek, bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan bir sistemdir.

Depozito Yönetim Sistemi, çevreyi kirletebilecek ürünlerin ve ambalajların ücretine,  belirli bir depozito bedeli alınarak, bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu amaçla, ambalaj üreticileri tarafından üretilen cam, pet ve alüminyum ambalajlı içeceklerin ambalajlarının üzerinde taklit edilemeyen özel bir barkod sistemi ve Depozito Yönetim Sistemi (DYS) logosu kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu süreçte ambalajlar artık DYS logosu olmadan tek kullanımlık olarak üretilmeyecektir ve ambalaj üreticileri, bu sistemdeki ilk adımın sahibi olarak ambalajlarını bu sisteme uygun biçimde üretmekle mükellef hale gelmiştir.

Depozito Yönetim Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıtarafından belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülenürünlerin tüketildikten sonra iade alınması ve depozito bedelinin geriödenmesine dayanmaktadır.

Depozito Yönetim Sistemi Neden Gerekli?
Depozito Yönetim Sistemi ile geri dönüşüm hedeflenen seviyeye ulaştığında yaklaşık %40 daha az içecek ambalaj ham maddesi ithal edileceği öngörülüyor
Türkiye'de
2050
Yılında
Denizlerde balık sayısından daha fazla pet şişe olması bekleniyor
Türkiye'de
50+
Milyon
Günlük içecek
ambalajı tüketimi
Türkiye'de
%85
Tüm Dünyada
Pet şişelerin denizlerdeki
artık oranı
Türkiye'de
20+
Milyar
Yıllık içecek
ambalajı tüketimi
Geri dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele etmek adına bireyler ve topluluklar olarak attığımız en etkili adımlardan biridir. Ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek, topluluklarımızı koruyabilir ve gelecek nesillere sağlıklı ve olumlu bir miras bırakabiliriz. İşte tam da bu noktada çevre kirliliğine sebep olabilecek her türlü geri dönüştürülebilen malzemenin takibi ve dönüşümü için; ilk adımı “Piyasaya Sürenler” ile başlayan Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir.

Sistemin Amacı Nedir?

Türkiye'de her yıl Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamı dahilinde yaklaşık 20 milyar tek kullanımlık ambalajın geri kazanımı hedeflenmektedir. Bu ambalajların çevresel etkilerini azaltmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla oluşturulan ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilecek olan Depozito Yönetim Sistemi, en başta sürdürülebilirlik olmak üzere hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de ekonomik olarak kayba dönüşen tek kullanımlık ambalaj üretim sistemini yenileyerek ekonomik olarak da katkı sunmayı amaç edinmiştir.
Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik
Depozito Yönetim Sistemi, ambalaj atıklarını etkili bir şekilde azaltmada önemli bir rol oynamakta. Öte yandan geri dönüştürülerek tekrar kullanılacak olan ambalajlar sürdürülebilirlik ilkesine öncülük ediyor.
Tüketiciler için Teşvik
İçecek ambalajlarına finansal bir değer eklenmesi ve tüketicinin ambalajdan bir bedel alacağını bilmesi, tüketicilere çevreyi koruma konusunda ilham vererek bu ambalajların geri dönüşümü için teşvik ediyor.
Toplumsal Bilinç ve Birlik
Geri dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadelede bireyler ve toplumlar olarak atabileceğimiz en etkili adımlardandır. Ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek, toplumlarımızı koruyabilir ve gelecek nesillere olumlu bir iz bırakabiliriz.
Ekonomik Katkı ve Döngü
Depozito Yönetim Sistemi, döngüsel ekonomi girişimi olarak, ambalajların yalnızca “üretilip atılması ve yok olması” bilincinden uzaklaşıp, onları mümkün olduğunca uzun süre ekonomide tutma amacını taşımaktadır.