DuyurularSSS

Haberler ve Duyurular

Resmi Duyurular

Depozito Katılım Bedeli (DEKAB) Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında

31 Ekim 2023

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Ek-2’sinde 1. Sınıf olarak tanımlanmış içeceklerin aynı Usul ve Esasların Ek-1’inde tanımlanmış olan 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıfta tanımlanmış ambalajları için DEKAB beyan ve ödeme işlemleri dbys.gov.tr üzerinden aşağıda belirtilenler doğrultusunda yürütülecek olup Piyasaya Süren modülü üzerinde ilgili ekranlar 06.11.2023 tarihi itibariyle açılacaktır. Beyan ve ödeme işlemlerinin Kasım ayı son iş gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.

·         Piyasaya sürenler TÜÇA DEKAB kodu, beyanname oluşturma, ödenmesi gerekli miktar ile ödemeye ilişkin işlemleri içeren tüm süreci kendi sayfalarında yer alan “DEKAB” menüsü üzerinden yürütüp takip edebileceklerdir.

·         DEKAB menüsü altındaki “DEKAB Ürün Listesi” ekranından sistemde kayıtlı ürünleri özelinde oluşturulmuş TÜÇA DEKAB Kodlarını görüntüleyebileceklerdir.

·         DEKAB menüsü altındaki “Piyasaya Arz Bildirimleri” ekranından bildirim dönemini seçerek “ürün ekle” butonu üzerinden sistemde kayıtlı ürünlerine ait bildirimleri gerçekleştireceklerdir. Toplu yükleme şablonu üzerinden toplu yükleme de yapılabilecektir.

·         İlgili bildirim dönemine ait piyasaya arz bildirimleri tamamlandıktan sonra “DEKAB Beyannameleri” ekranından “Beyanname Oluştur” butonu üzerinden ilerlenerek ilgili döneme ait beyanname oluşturma işlemi tamamlanabilecektir.

·         Beyanname oluşturulduktan sonra “İşlemler” kısmından pdf olarak indirme işlemi yapılabilecektir.  Tahakkuk bedeli, beyanname üzerinde yer alan “Beyanname No” ile aşağıda bilgileri verilen banka hesabına gerçekleştirilecektir.


DEKAB Tahsilatının Gerçekleştirileceği Banka Bilgileri

Banka Adı

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Şubesi-Kodu

Ankara-2

Hesap Sahibi

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı

Çankaya V.D. 8791237392

IBAN No

TR40 0021 1000 0005 6734 5000 06

·        


Ödemeye ilişkin dekont “DEKAB Beyannameleri” ekranında listelenen ilgili döneme ait beyannamenin “İşlemler” kısmında yer alan dekont yükle butonu üzerinden sisteme yüklenecektir.

·        Beyannamelerde hata ve/veya eksiklik olması halinde bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette ilgili beyanname üzerinden düzeltme beyannamesi oluşturulabilecektir.

·        Mahsuplaşma ve iadeye ilişkin hususlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ayrıca düzenlenerek duyurulacaktır.

dbys.gov.tr üzerinden yapılan beyanlar Gelir İdaresine yapılan beyanlarla karşılaştırılacak olup, yapılan bildirim ve beyanların doğruluğu Piyasaya Sürenlerin sorumluluğu altındadır.

DEKAB Ekranları kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirme içeren kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Konuya ilişkin destek talepleri için dbys.gov.tr üzerindeki Destek Masası üzerinden iletişime geçilebilecektir.

;