DuyurularSSS

Haberler ve Duyurular

Resmi Duyurular

Depozito İade Makinesi Teknik Özellikler Kılavuzu Yayınlanmıştır

04 Mayıs 2024

“Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında kullanımı öngörülen “Depozito İade Makinesi/Makineleri”nin (DİM) taşıması gereken asgari özelliklere ilişkin olarak “Depozito İade Makinesi Teknik Özellikler Kılavuzu” ve ekleri hazırlanmış olup ön yetkilendirme onay süreci tamamlanmış üreticiler aşağıda belirtilen kılavuzlara portal üzerinden ulaşabilmektedir.

DİM üreticileri tarafından tasarlanıp, üretilecek ve Depozito Yönetim Sistemi’ne sunulacak olan DİM’ler, bu belgede belirtilen asgari özellikleri karşılamak zorundadır. DİM’ler, bu belge referans alınarak tasarlanacak ve her model DYS uygunluk değerlendirmesinden geçecektir. Uygunluk değerlendirmesi olumlu olan DİM’ler Depozito Yönetim Sisteminde kullanılabilecektir.

1. Depozito İade Makinesi Teknik Özellikler Kılavuzu
2. Ek-1 Depozito İade Makinesi Ekipman Onarım, Değişim ve Yazılım Güncelleme Süreçleri Kılavuzu
3. Ek-2 Depozito İade Makinesi DİM-DB Entegrasyon ve Bağlantı Kılavuzu
4. Ek-3 DİM-DB İş Akış Kılavuzu
5. Ek-4 Standart Diagnostik Liste ve Veri Seti Kılavuzu
6. Ek-5 Ekran Kılavuzu
;