DuyurularSSS

Haberler ve Duyurular

Resmi Duyurular

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Güncellenmiştir.

01 Aralık 2022

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Ajansımız tarafından 25.04.2022 tarihinde https://tuca.gov.tr/ adresinde yayımlanan zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar idari, teknik ve mali hususlarda detaylandırılarak yeniden düzenlenmiş ve Ajansımız internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe alınmıştır.

Söz konusu Usul ve Esaslarda özetle;

Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) tanımlanarak bu sistemin tasarlanması, devreye alınması, işletilmesi ile destek-bakım hizmetlerinin sunulması amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Ajans tarafından yetkilendirildiği ifade edilmiştir.

Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) tanımlanmış olup bu sistemin kurulup işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik, 3996 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilerek Ajans tarafından yetkilendirilen şirket DSYS Operatörü olarak tanımlanmıştır. DSYS’ye yönelik yapılacak işlerin planlandığı ve takvimlendiği, Ajansın belirlediği süre ve süreçlerde DSYS Operatörü tarafından hazırlanarak sunulan ve Ajans tarafından onaylanan Depozito Saha Uygulama Planı (DESUP) tanımlanmıştır. DESUP’a ilişkin hususlardan bahsedilen ayrı bir bölüm eklenmiştir.

Sistem kapsamındaki barkod kullanımları ile DYS logosunun kullanımına ilişkin esaslar ve sistem kapsamındaki ambalajların fiziksel gereksinimlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bakanlık ve İl Müdürlüğü, Ajans, DBYS Operatörü, DSYS Operatörü, Piyasaya Süren ve Satış Noktalarının görev, yetki ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınmış olan ambalajların sağlaması gereken kriterlerin ve kriterleri sağlayan ambalajların onay işlemlerinin Ajans ve Darphane tarafından belirlenen idari, teknik ve mali hususlar çerçevesinde Darphane tarafından DBYS üzerinden yürütüleceği ifade edilmiştir.

Sistem kapsamında kullanılacak iade noktalarına,  makine ve ekipmanlara ve doğrulama tesislerine ilişkin esaslar ve asgari kriterler belirlenmiştir.

Sistem kapsamındaki tescil işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Sistemin mali unsurları ifade edilerek genel mali hususlar belirtilmiştir.


Ajansımız tarafından, uygulama birliğini sağlamak, doğacak tereddüt ve aksaklıkları gidermek üzere açıklamalar yapmak ve ihtiyaç duyulan konularda da ilave bölümler eklemek sureti ile düzenlemeler yapılabilecek ve internet sitemiz (https://tuca.gov.tr) üzerinden yayımlanarak duyurulacaktır.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar için buraya tıklayınız.

;